Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 967196

Dato: 21.02.2022

Ønsker ikke segregering og koronapass. Diskriminerende og hemmer demokrati og frihet.