Høringssvar fra Kristin Østrem

Dato: 21.02.2022

Neitakk! Behold menneskets frihet