Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108777

Dato: 21.02.2022

Nei til dette!! Norge bør være eit fritt land og ta fullstendig avstand fra dette. Alle nordmenn skal kunne bestemme over sin egen kropp. Nei til forskjellsbehandling av folk! Koronapass blir ganske likt rasisme.