Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 775448

Dato: 21.02.2022

Hei!

Med dette sier jeg NEI til denne aller slags forslag i ovennevnte høring. Dette er ikke bare ærekrenkelser for noen enkelte personer men indirekte tvang og brudd i grunnlegende menneskerettigheter. Samt jeg tolker det som trussel mot frihet og selvbestemmelse av hvar enkel individ.

Regjeringer takler ikke høringssvar med trusler eller ærekrenkelser, så det gjør det samme hvor hvert eneste av oss.

NEI til overbestemmelse av vaksinering,

NEI til segregering,

NEI til brudd i pasient medvirknigsrett paragraf 3-1

NEI til KORONAPASS.