Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 228305

Dato: 07.02.2022

Vaksinasjonspass/coronapass motsetter jeg meg da det er overvåkning og innskrenkning av meg som et fritt mnneske født inn i denne verden. Ingen mennesker har rett til å bestemm over min frihet i denne verden. Det anser jeg som en forbrytelse mot meg som er født fri. Jeg har pass utstedt av myndighetene i dette landet som er mitt fødeland. Digital overvåkning motsetter jeg meg.