Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 352456

Dato: 08.02.2022

Vi trenger ikke å endre reglene ved grensen opp mot hva EU kommisjonen vil. Vi er ikke medlem av EU og må kunne forholde oss til våre egne grenser ut fra at vi vil ta vare på våre egne grenser uten å skulle styres av EU.