Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 665147

Dato: 20.02.2022

Norge har sagt NEI til EU og alt som omhandler og påvirker Norske statsborgere må det tydelig stemmes på gjennom folkeavstemning. Det skal ikke innføres noen regler som påvirker Norske borgers frihet og det å være et suverent menneske. All makt og kontroll skal ligge i Norge og Norge kan derfor ikke inngå noen avtaler med noen uten at hele Norges folk er informert og stemt på det.