Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 830446

Dato: 21.02.2022

EU-fremmer forslag, Norge er ikke med i EU, derfor bør styre dette selv, det norske folk har ved to anledninger sagt nei til EU, så forkast dette forslaget