Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113011

Dato: 21.02.2022

medlemmer av Schengen landene mener jeg skal ha like rettigheter som det alltid har vært til å reise fritt mellom Schengenlandene, Dette forslaget er forkastelig. Jeg protesterer på dette forslaget, sist vi hadde sunnhetspass i Norge var det Vigkun Quisling som innførte det. Grunnloven gir oss rett til å ferdes fritt i eget land og rett til å forlate landet og komme igjen uhindret . Menneskerettighetene forbyr diskriminering på medisinsk grunnlag og forskjellsbehandling av mennesker.