Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 339165

Dato: 08.02.2022

Nei! Nok Nå!! Vi vil ha hverdagen tilbake, vi vil ikke inn i det Fjerde Riket!