Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103025

Dato: 21.02.2022

EU- kommisjonen sine innfall som skal begrense frie menneskers bevegelse, er under all kritikk !
Noen Endring, av frihet til og bevege seg i frihet er jeg motstander av.
Jeg er motstander av EU kommisjonens forslag og stemmer derfor NEI til denne endringen!
Jeg ønsker frihet til å bevege meg hvor det måtte være!