Høringssvar fra Merete Kurrak

Dato: 07.02.2022

Jeg er imot et slikt forslag da det vil redusere friheten til mennesker og skape kontroll.