Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112738

Dato: 21.02.2022

Nei til koronapass mellom landegrenser og internt mellom kommuner og fylker i Norge