Høringssvar fra Kjell J Norum

Dato: 16.02.2022

Helse-og omsorgsdepartementets forslag til å forlenge virketiden for koronasertifikat i lov av 5. aug-1994, nr.5 om vern mor smittsomme sykdommer , kapittel 4A til 30 juni 2023 må forkastes !!

1) Et koronapass medfører segregering, diskriminering og ekskludering, fulstendig ute av vater med de idealer vi påberoper oss om demokrati og menneskerettigheter.

2) Et koronapass er enstydende med ytterligere press på og forsøk på å få tvangsvaksinert befolkningen i Norge. Dette er stikk i strid med prinsippet om at mennekst skal ha frihet til å bestemme over egen kropp.

3) Koronavaksinene som er i bruk er ekpersimentelle, ikke tidligere utprøvd på mennesker og med dokumenterte alvorlige bivirkninger. Dermed er det et overgrep mot folk å tvinge dem til å bli forsøkskaniner i et eksperiment ingen aner de langvarige konsekvensene av.

4) Forslaget om koronapass bryter med Grunnloven, EMK og EØS-avtalen når Stortinget ikke fastsetter absolutte krav til hva et slikt pass skal brukes til og hva det ikke kan brukes til.

5) Departementet underkommuniserer på hvilken måte et koronapass griper inn i retten til pravatliv, tanke-,samvittighets-, religionsfrihet, forsamlingsfrihet og forbudet mot diskriminering.

6) Koronapass medfører innføring av en legitimasjonsplikt og bryter med rette til å ferdes anonymt.

7) Et koronasertifikat vil ikke hindre smitte, men fungere segregerende i samfunnet.

8) Nå som smitten er på retur , og det ikke lengre er behov for å regne corona som en pandemi, er vidreføring av kononapass fullstendig meningsløst og unødvendig, spesielt ettersom vaksinerte personer smitter like godt som uvaksinerte.

Lovforslanger om et "koronapass/ koronasertifikat" må forkastes og aldri innføres i Norge !!