Høringssvar fra Leder aksjonsgruppe for frihet

Dato: 11.02.2022

Dette anti demokratiske arbeidet må avsluttes umiddelbart. Det er HELT FORKASTELIG å arbeide for medisinsk tyrrani og et segregeringspass. Dette bryter med grunnloven og alle våre demokratiske verdier.