Høringssvar fra Anita Solum

Dato: 15.02.2022

Dette forslaget må forkastes !!!

Husk hvem dere jobber for-FOLKET !!

Stiller med bak høringssvaret fra Advokat Elden .