Høringssvar fra Sara Kuhmunen

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Nei til endringer i grenseforordningen og et kontroll-samfunn. Dette vil medføre at vi ikke kan reise som frie individer over grensene.