Høringssvar fra Astrid Hæreid

Dato: 03.02.2022

Dette er en alvorlig inngripen i fri ferdsel for EØS-borgere og brudd på Grunnloven .Denne styringen av borgere utfra smittevernloven er jeg imot .Loven vi har skal bestå og ikke endres.