Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 990484

Dato: 21.02.2022

Jeg ønsker IKKE endringer av lovforslaget!!!!