Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 440388

Dato: 15.02.2022

De mest vaksinerte land -innenfor Schengen- er også dem med høyeste smittetilfeller og vaksinebivirkninger. Dette beviser at Schengens strategier ikke fungerer. Å innføre strengere kontroll ved grensene er derfor uten grunn når det gjelder pandemier.

Dette er et ekstra forsøk på å overvåke og kontrollere befolkningen. det er helt uakseptabel!