Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 649125

Dato: 20.02.2022

Koronapass er et brudd på meneskerettighetene.