Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 391428

Dato: 10.02.2022

Hei.

Corona pass er et splittelses virkemiddel som ikke hører hjemme i et demokrati. Alle skal og må ha likeverd i Norge og det er helt avgjørende at dette skrinlegges for all framtid. Det blir som historien i reprise.

Ikke gå videre med Corona pass/segrigerings pass.

Med hilsen

Ole Christian