Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 217484

Dato: 06.02.2022

Jeg er absolutt imot alle former for personkontroll!! Spesielt "coronasertifikat" innenlands og mellom naboland. Coronaviruset er på retur, og kan ikke, med min beste vilje, forstå årsaken til at dette evt. innføres nå, annet enn kontroll over befolkningen. Dette passet må aldrig innføres i Norge!!!!