Høringssvar fra Faktisk

Dato: 03.02.2022

Forslaget er uakseptabelt. Den norske regjering er på ingen måte kvalifisert til å ta denne avgjørelsen. Tiltakene har vist seg å på ingen måte være forholdsmessige, og har påført mennesker ubotelig skade. det meste av risikovirderinger og pandemivurderinger har vært sterkt overdrevet.

Vi har på ingen måte liklydende kultur for håndtering av kriser i Europa. Vi har ulike lovverk og ulike menneskesyn. Hver enkelt må ha rett til å beskytte seg selv, dette er ikke et ansvar som påligger hverken EU, Schengen eller Staten.

Forslaget kreves forkastet.