Høringssvar fra Sissil Lillevik

Dato: 04.02.2022

Jeg er sterkt i mot bruk av koronapass. Pr. dags dato er vaksinen vi har en nødvaksine, som fremdeles er underlagt et studie, så vi vet lite eller ingenting om hva slags langtidsbivirkninger vaksinen har. At noen da skal presses til å ta en eksperimentell vaksine mener jeg er helt uakseptabelt. Innføring av passet vil også skape en sterkere polarisering i samfunnet, mellom vaksinerte og uvaksinerte. Jeg tenker også at det er en uting at noen må "ha skylda" for at vi har en pågående pandemi, jeg opplever at både regjeringen og ikke minst media gir de uvaksinerte skylda for at pandemien ikke er over i Norge, når det er helt klart at forventningen og ikke minst lovnaden om hvor bra denne vaksinen langt i fra er innfridd.