Høringssvar fra Alma Zirek

Dato: 21.02.2022

Jeg er imot dette. Det virker som om det kommer forslag med forskjellig vinkling for å gjennomføre koronapass og segregering. Yttergrensene holdt ikke mål under migrasjonskrisen 2015. Pandemien er et påskudd for å fremme diktatur og tvang, basert på testing som ikke holder mål ifl. medisinere over hele verden.