Høringssvar fra Kari Ann Sleire

Dato: 07.02.2022

Ønsker ikkje at ei slik diktatur styre skal styre livet vårt. Dette er frihetsberøvelse og tar frå oss retten til å bestemme over eget liv og helse