Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 975533

Dato: 21.02.2022

Nei, vi vil ikke ha mindre inflytelse på egne liv en vi har idag. Nei takk.