Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 319280

Dato: 08.02.2022

Det såkalte korona sertifikatet må aldri innføres. Har alle glemt ww2 allerede hvor man måtte vise "Gesundheit Ausweis" på forlangende? Husk at dette har ingenting med helse å gjøre, da mRNA injeksjonene ikke hindre verken smitte eller sykdom.