Høringssvar fra Arnt Joar Lien

Dato: 06.02.2022

Hei

Å ta vaksiner eller ikke, er ikke ansett som straffbart i Norge eller i EU/Shengen. Derfor kan folk ferdes fritt over landegrensene uten et utvidet pass. Å innføre et slikt pass strider mot vedtatte lover. Jeg nevner Menneskeretskonvensjonen og Norges Grunnlov paragraf: 98,100,101 og 102. Videre vil et slikt vaksinepass føre til press til å ta vaksinen, som igjen strider mot Nurenberg kodeks.

Alle vaksiner i Norege er basert på frivillighet. Regjeringen har ikke sendt ut noe krav til Norges befolkning om vaksineringer via Altinn, digipost eller andre kanaler. Det eneste har vært anbefalinger via radio og TV. Da kan det heller ikke kreves at man skal vise sitt vaksinasjonskort ved reise.

Dette er et uakseptabelt lovforslag.