Høringssvar fra Sven David Hildebrandt

Dato: 15.02.2022

Jeg mener at de foreslåtte endringene IKKE bør aksepteres av Norge!

I Norge er det et sentralt prinsipp at vaksinering skal bygge på frivillighet. I andre land i Europa har man andre holdninger til dette spørsmålet, og vi har sett eksempler på tvungen vaksinering. Dette er særlig problematisk i lys av de bivirkninger og den ekstraordinært hurtige testperioden vaksineringen har. Som det blant annet fremkommer i den avsagte storkammerdommen fra Den europeiske menneskerettsdomstol i saken Vavricka mfl. mot Tsjekkia, 8. april 2021, må slike avveininger i særlig grad gjøres på nasjonalt plan. Å flytte myndighet til internasjonale myndigheter, er i strid med disse utgangspunkter.

Se vedlegg for ytterligere begrunnelse!

Vedlegg