Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110415

Dato: 21.02.2022

Jeg er i mot forslaget. Norge er ikke med i EU. Vi trenger ikke flere lovendringer som gir myndighetene makt til å innskrenke borgernes rettigheter. Det får være nok nå!