Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 551062

Dato: 03.02.2022

Utredning om koronapass må stoppes med øyeblikkelig virkning. Dette strider mot alle menneskerettigheter, Grunnloven og all fri ferdsel over grensene mellom alle land. Et pass er nok for å bevitne hvem vi er, og et koronapass blir et pass for segerering av folks rettigheter slik nazityskland innførte for jødene.

Så dette må stoppes og avvikles en gang for alle...