Høringssvar fra Sarah Lewis

Dato: 06.02.2022

Jeg ønsker at Norge skal stemme ned EU-kommisjonens forslag av 14. Desember 2021 til endringer Europarlamentes- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordning).

Jeg sier nei til endret prosedyre for ytre og indre grensekontroll tilknyttet et pass som forskjellsbehandler borgere.