Høringssvar fra Lisbet

Dato: 20.02.2022

Nei.

Vi klarer fint å avgjøre slikt selv om vi ikke skal ha EU/Schengen osv til å bestemme dette også.