Høringssvar fra Jo Lundsbakken

Dato: 21.02.2022

Innbyggere i Schengenland mener jeg at skal ha like rettigheter som det alltid har vært til å reise fritt mellom Schengenlandene, da noe annet vil være både krenkende og diskriminerende overofr alle innbyggerne i Scengenlandene, jf. indre grensekontroll.

Når det gjelder ytre grensekontroll bygger man på den samme mangelen på forskningsbasert kunnskap som når det gjelder indre grensekontroll.

Hele forslaget er preget av kontrollmani og mangel på faglighet.