Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 220427

Dato: 06.02.2022

Ønsker IKKE koronapass.