Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 913650

Dato: 21.02.2022

Helt uakseptabelt! Nei, nei og atter nei! Dette strider mot alle lover!!!