Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 311276

Dato: 07.02.2022

Vaksinepasset har ikke en eneste dokumentert medisinsk effekt. Dette passet handler om kontroll og begrensning av mennesker og truer enkeltindevides rett til å bestemme over egen kropp og helse.

Dette gjelder menneskerettigheter, hvor man har rett til å ferdes over landegrenser ( §106 og §106 annet ledd) som et fritt menneske så fremt man har personalia i form av Pass eller ID-kort med reisegodkjenning.

Normenn har i to folkeavstemninger stemt NEI til medlemskap i EU. Vi ønsker et selvstendig Norge, ikke europeisk styrt grensekontroll.

Nå har også flere land gått vekk i fra vaksinepasset da dette bryter med de konstitusjonelle rettighetene som forøvrig også er gjeldene i Kongeriket Norge. Blant annet så har vi § 98 med følgende ordlyd: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

Norge har tidligere stått som beskytter av ulike minoriteters rettigheter, dette passet begrenser menneskers frihet og bryter mot disse gode prinsippene!
Si nei til koronapass!