Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 562499

Dato: 20.02.2022

Jeg er sterkt mot forslaget som nå er på høring og sier NEI til endring i grenseforodningen! Jeg støtter ikke EU-kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlamentets- og rådsfororforordningen om bevegelse av personer over grenser (grenseforordningen).Norge har stemt NEI til EU ved 2 anledninger. Nordmenn skal alltid kunne ferdes fritt. Dette er nedfelt i Norges Grunnlov §106