Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 333410

Dato: 08.02.2022

Koronasertifikat som kun blir grønt etter vaksinasjon er meningsløst som verktøy for å forhindre smitte. Vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Dersom vaksinene forhindrer alvorlig sykdom, er ikke dette noe argument mot å tillate fri ferdsel innenfor Schengen av uvaksinerte, da det store flertallet av reisende gjør dagsturer for å shoppe, og dermed vil være tilbake i sitt eget hjemland i god tid til eventuell behandling av alvorlig sykdom.