Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 720464

Dato: 21.02.2022

nej till korona passet mellom länder och innuti landet.

Nej till segregeringen!!!