Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 728455

Dato: 21.02.2022

Hei,
Nei, det er ikke ønsket med endringer i grenseforordningen.
Ser ikke et spesielt behov av dette, og det er viktigere å ta stilling til enkelte forhold hvis det skulle bli et behov på senere tidspunkt.