Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 337104

Dato: 08.02.2022

En direkte inngripen på våre rettigheter som privatpersoner og er dermed ikke ønskelig..NEI til dette..