Høringssvar fra Erik Kollstrøm

Dato: 07.02.2022

Imot forslaget.