Høringssvar fra Anne Lise Andersen

Dato: 13.02.2022

Jeg er i mot dette.