Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 803977

Dato: 03.02.2022

Det er vel ingen naturlig grunn til å gjennomføre disse endringene. Som et demokratisk og fritt samfunn, bør staten Norge representere nordmenn, å ikke innføre forskjellsbehandlinger pga virus. Alle reisende til og fra Norge, har virus. Hvis dette reisepasset innføres, og fullvaksinerte smittede personer, får andre rettigheter enn uvaksinerte (av ulike grunner) smittede personer. Om myndighetenes opplysninger stemmer, blir de uvaksinerte så syke att det er vanskelig å foreta en reise. Da er det vanskelig å forstå begrunnelsen.