Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 523283

Dato: 17.02.2022

Dette høringsforslaget dere har inne nå strider mot absoulutt alle menneskerettigheter og lover, og vil komme til å destabilisere hele det norske samfunnet. Å innføre et et slikt diktatur med et slik kontrollregime kommer ikke på tale, jeg sier klart nei til dette! At det i det hele tatt er tatt opp til høring er i seg selv hårreisende, og jeg er villig til å gå så langt i mine ordlag og si at dette er ondskap satt i system! Dere er ansatt for å jobbe for folket - ikke imot folket. Det dere prøver på nå er å innføre et diktatur.