Høringssvar fra Lise HS

Dato: 21.02.2022

Jeg sier nei til flere reguleringer ved passeringer av grenser. Vi er frie mennesker og skal kunne bevege oss fritt rundt i Europa og verden ellers. Noe mer kontroll enn det var før mars 2020 trenger vi ikke.

Det kan ikke bevises at de reguleringer som har vært nå under den såkalte pandemien har hatt noe for seg annet enn overgrep på enkelt mennesker og brudd på både grunnloven vår og menneskerettigheter.

Nei til flere reguleringer!