Høringssvar fra Annelise Ringsby

Dato: 21.02.2022

For det første vil jeg minne Regjeringen på at vi ikke er medlem av EU, da folket har sagt tydelig nei til dette to ganger. Norge er og skal fortsatt være et fritt og selvstendig land.

Å ta friheten fra mennesker basert på deres helseopplysninger strider mot våre rettigheter, både slik det er nedfelt i Den Norske Grunnlov, og menneskerettighetene som Norge har ratifisert.

På denne bakgrunn sier jeg et klart NEI til EU-kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen.